Upplýst fasteignaleit

Fasteignavaktin aðstoðar þig við að greiða úr flækjum og upplýsingaþurrð í fasteignaleitinni.

Sækja frá Chrome Web Store Sækja frá Google Play

* eingöngu fyrir mbl.is/fasteignir

Fasteignavaktin fyrir þig, endurgjaldslaust,
án auglýsinga og nokkurar bindingar.

Um fasteignavaktina

Safnar saman og miðlar sögulegum upplýsingum úr söluskrám fasteigna á Íslandi
ásamt því að veita þér beinar tengingar inn í helstu gagnasöfn sem tengjast fasteignamarkaðinum.

Fasteignamarkaður fyrir kaupendur

Sífelt hefur hægt á fasteignamarkaðinum á Íslandi síðan snemma á árinu 2018. Eins og framtíðarspár flestra fjármálafyrirtækja og banka bentu á þá er markaðurinn orðinn nú hliðhollari kaupendum frekar en seljendum og mun líklega haldast slíkur á næstu árum.

Því miður þá gera helstu fasteignavefir landsins kaupendum erfitt fyrir að halda utan um verðbreytingar og meðalverð eigna í hverfum og sveitarfélögum. Einnig sitja fasteignasalar oft báðum megin við borðið í söluferlinu og getur slíkt valdið óróleika hjá bæði kaupendum og seljendum sem vilja vera vissir um að hagsmuna þeirra sé gætt. Hugbúnaðartól fasteignasala virðast einnig vera stillt á þann máta að breytingar og þróun verðs á sölueignum er mjög ógagnsætt fyrir kaupendur.

Aðal hlutverk fasteignavaktarinnar er að veita kaupendum betra upplýsinga gagnsæi við kaupleit á húsum og íbúðum. Gefa kaupendum rétta mynd af verðþróun fasteigna, sanngjörnu kaupverði og upplýsa um væntanlegar sölu- og rekstrartekjur. Látum fasteignasalana ekki að ráða ferðinni né gefa þeim tækifæri til að villa um fyrir kaupendum með síendurteknum verðbreytingum földum í endurskráningum eigna á sölulistum.

Fasteignavaktin gefur þér aftur stjórnina við fasteignaleitina!

Upplýsingabrunnur fasteignakaupenda

Verðvöktun

Einfalt og aðgengilegt yfirlit yfir sögulega þróun á verði fasteigna og samanburður við söluverð sambærilegra eigna í nærumhverfinu.

Ákvörðunartaka

Með allar upplýsingar við fingurgómana þá er auðveldara að taka upplýstari ákvarðanir fyrr og án utanað komandi áhrifa.

Gagnatengingar

Dregur saman fyrir þig upplýsingar úr fjöldann allan af þjónustum og upplýsingaveitum á netinu og birtir á aðgengilegan hátt.

Aðgengi

Fasteignavaktin er aðgengileg öllum á alnetinu, bæði á tölvum og á snjalltækjum, án endurgjalds, án skráningar og án auglýsinga.

Leitarniðurstöður

Birtir snögga samantekt á helstu upplýsingum og síðustu breytingum á eigninni.

Fasteignavaktin bætir við umtalsvert af mikilvægum upplýsingum beint í leitarniðurstöðurnar. Ítarupplýsingar um herbergjafjölda, aldur og fermetraverð er bætt við ásamt ýmsum handhægum tenglum í aðra upplýsinga vefi.

Helstu upplýsingar um verð þróun svo sem heildar lækkun og hækkun á markaðsverði eru birtar. Vaktin gefur einnig stutta samantekt á því hversu lengi eignin hefur verið óseld og hvenær og hver síðasta verðbreyting var.

Notendur geta merkt eigir og þannig beðið fasteignavaktina um að fylgjast sérstaklega með verðþróun þeirrar eignar. Þessi vakt helst virk þó svo að eignir séu endurskráðar á vef eða flytjast milli fasteignasala.

Verðþróun

Fasteignasalar og seljendur geta gert kaupendum mjög erfitt fyrir að fylgjast með verðþróun eigna og því hversu lengi þær hafa verið í sölu.

Fasteignavaktin heldur utan um sögulega verðþróun eigna jafnvel þótt að eignir séu endurskráðar eða falli út af söluskrá í lengri eða skemmri tíma. Verðþróunar grafið gefur kaupendum einnig samantekt á verðum og verðþróun á eigninni hjá öllum fasteignasölum sem eru eða hafa auglýst eignina til sölu.

* athuga þarf að vegna skorts á skipulögðum íbúðanúmera skráningum á eignum í fjölbýlum og parhúsum þá getur verðþróunar grafið innihaldið skekkjur eða blandað saman ótengdum íbúðum ef margar álíka eignir eru skráðar í sama húsi.

Áætlað markaðsvirði

Fasteignavaktin birtir þér verðþróun raunverulegs kaupverðs byggða á þinglýstum kaupsamningum fyrir sambærilegar eignir í nærumhverfinu.

Fasteignavaktin er beintengd við verðsjá fasteigna frá Þjóðskrá Íslands og birtir úr henni gögn byggð á þinglýstum kaupsamningum fasteigna. Teknar eru saman tölur yfir 10 ára tímabil fyrir sambærilegar eignir sem byggðar voru á svipuðum tíma, á sama stærðarbili.

Helstu upplýsingar eru dregnar saman fyrir notendur á aðgengilegan máta í töflu þar sem birtist tilboðshugmynd í eignina ásamt lággildi og hágildi. Lág og hágildin gefa væntanlegum kaupendum sýn á hvort og þá hversu stórar verðsveiflur hafa verið á sambærilegum eignum í nágrenninu. Til hægðarauka og samanburðar þá er einnig reiknað út og birt fermetraverð.

Fyrir þá tölulega þenkjandi er svo hægt að rýna betur í ítarefni í gröfum sem sýna þróun kaupverðs fyrir eignir í mismunandi stærðarflokkum á þessu svæði.

Teikningar

Fasteignavaktin veitir aðgang að aðaluppdráttum af húsum á auðveldan og aðgengilegan máta og styður bæði beina birtingu á teikningum í forritinu eða niðurhal á skrám á tölvu eða snjalltæki notanda.

Útfærðar hafa verið tengingar við teikningavefi flestra stærstu sveitarfélaga landsins, þar á meðal allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturlandi.

Margir séruppdrættir eru einnig aðgengilegir, svo sem lagna- og burðaþolsteikningar.

Engin nauðsyn er lengur að láta fasteignasala hafa milligöngu um aðgang að teikningum né að þurfa að standa í biðröð hjá byggingafulltrúum til að fá aðgang að þessum grunnupplýsingum.

Tengdar eignir

Sjáðu í svipan hvernig samskonar eignir eru verðlagðar í nánasta umhverfi. Fasteignavaktin man meira að segja eftir eignum sem þegar hafa verið seldar.

Eignir í sömu götu, gefur þér sýn á verðþróun og sölutíma samskonar eigna í sömu götu.

Eignir í nánasta umhverfi, flettir upp og birtir þér verð á öllum samskonar eignum í 200m og 500m radíus í kring.

Fyrir hæðir og íbúðir í fjölbýli, rað- eða parhúsum þá birtir fasteignavaktin einnig allar aðrar eignir til sölu í sama húsi.

Kaup- og rekstrarkostnaður

Kostnaður við kaup á fasteign getur komið óþægilega á óvart. Fasteignavaktin reiknar út fyrir þig áætlaðan kaupkostnað miðað við fasteignamat og umsýslugjöld fasteignasala.

Árleg gjöld af fasteigninni eru einnig reiknuð út, s.s. fasteignaskattur og ýmis önnur gjöld sem innheimt eru af sveitarfélaginu. Þessar tölur eru nauðsynlegar til að geta gert sér grein fyrir árlegum gjöldum sem bætast á fjölskylduna vegna eignarhalds á fasteigninni.

* allar töluupplýsingar eru fengnar af heimasíðum sveitafélagana og útgefnum gjaldskrám fasteignasala.

Þjónusta í nærumhverfinu

Sjáðu upplýsingar og staðsetningar á helstu útivistar og þjónustusvæðum í nærumhverfinu.

Fasteignavaktin birtir þér þann hverfisskóla sem viðkomandi fasteign tilheyrir, fjarlægð í hann og í aðra grunnskóla í nágrenninu.

Allir leikskólar og leiksvæði í göngufjarlægð frá fasteigninni.

Beinir tenglar í heimasíður allra skóla og þjónustuaðila.

Tengdar upplýsingaveitur

Fasteignavaktin inniheldur gögn og tengingar við fjöldan allan af opnum gagnaveitum á alnetinu. Meðal annars eru beintengingar veittar á eftirfarandi þjónustuvefi.

Tengingar við staðfangaskrá og fasteignavef Þjóðskrár Íslands.

Þjónustu, aðgengis og lóðar teikningum frá Reykjavíkurborg.

Staðfangagögn frá Landmælingum Íslands.

Birtir eign í götusýn og kortavef já.is.

Birtir eign í götusýn og kortavef Google Maps.

... og margt margt fleira.

Gjaldfrjálst verðmat fyrir allar eignir á Íslandi

Verðmat Fasteignavaktarinnar byggir á stóru safni fasteignaupplýsinga og veitir þér gjaldfrjálsan aðgang að markaðsvirði fasteigna á Íslandi.

 • Áætlað markaðsvirði eignarinnar m.v. kaupsamningagögn sambærilegra eigna.
 • Væntanlegur kaup- og rekstrarkostnaður.
 • Birtir sambærilegar eignir í sölu í hverfinu.
 • Skólar og þjónusta í nærumhverfinu.
 • Aðgangur að teikningum fyrir eignina.

Sæktu forritin

Hugbúnaðurinn er í sífeldri þróun og nýjar útgáfur eru tíðar.
Skelltu þér á þetta!

* Athugið að eins og er virkar fasteignavaktin einungis í Google Chrome vafraranum og á Android snjallsímum. Verið er að vinna í að útbúa útgáfu fyrir Firefox vafrarann en engar fyrirætlanir eru um forrit fyrir Apple síma (viltu kannski aðstoða við það?).

"Teymið"

Einn maður í fæðingarorlofi...

Sverrir Sigmundarson

Forritari / Kaffihundur

Öryggi og persónuvernd

Engum persónuupplýsingum er safnað um þig, við höfum bara ekkert að gera við þær.

 • Þetta vefsvæði sem og fasteignavaktar forritin nota Google Analytics til vefmælinga.

  Öll þjónusta fasteignavaktarinnar er boðin án endurgjalds og birtir notendum sínum engar auglýsingar né hefur hún nokkrar tekjur af heimsóknum notenda sinna.

  Við hverja komu inn á þennan vef eru nokkur atriði skráð, svo sem tími og dagsetning, leitarorð, frá hvaða vef er komið og gerð vafra og stýrikerfis. Þessar upplýsingar má nota við endurbætur á vefnum og þróun hans, t.d. um það efni sem notendur sækjast mest eftir o.fl. Engar tilraunir eru eða verða gerðar til að komast yfir frekari upplýsingar um hverja komu eða tengja saman við aðrar persónugreinanlegar upplýsingar.

  Það er stefna aðstandenda fasteignarvaktarinnar að nota svokallaðar kökur* sparlega og með ábyrgum hætti. Notendum er bent á að þeir geta stillt vafra sinn þannig að hann láti vita af kökum eða hafni þeim með öllu.

  * „cookies“ - sérstök skrá sem komið er fyrir á tölvu notanda sem heimsækir viðkomandi vef og geymir upplýsingar um heimsóknina.

 • Hvorki þessi síða né fasteignavaktar forritin safna nokkrum persónugreinanlegum upplýsingum um þig. Allar upplýsingar sem safnað er eru annað hvort geymdar á tölvu viðkomandi notanda (e.g. síðustu gildi notuð í leitarsvæði) eða hent um leið og notandi hættir notkun forrita fasteignavaktarinnar.

  Við munum aldrei selja né leigja nokkrar upplýsingar sem við mögulega eigum um notendur okkar eða hvernig notendur okkar nota vefsíður eða okkar hugbúnað.

 • Á vefnum og í fasteignavaktar forritum gæti verið vísað á vefi stofnana, félagasamtaka og fyrirtækja. Ef notandi heimsækir slíka vefi gilda þær reglur um öryggi notenda sem settar hafa verið af viðkomandi stofnun, félagasamtökum eða fyrirtæki.

  Ekki er borin ábyrgð á efnisinnihaldi eða áreiðanleika þeirra vefja sem hýstir eru utan sverrirs.com og fasteignavaktin.com lénanna þó svo að við vísum í þá né merkir vísunin að við styðjum eða aðhyllumst nokkuð sem þar kann að koma fram.

 • Reynt er eftir bestu getu að tryggja að upplýsingarnar sem fasteignavaktin birtir séu réttar og innihaldi eins fáar villur og mögulegt er. Hinsvegar er rétt að minna á að hugbúnaður tengdur fasteignavaktinni er smíðaður í frítíma og ber öllum notendum að virða upplýsingarnar og réttleika þeirra með gagnrýnu hugarfari.

  Allar upplýsingar sem veittar eru, sögulegar eða aðrar er miðlað án nokkurar ábyrgðar um að þær séu réttar eða áreiðanlegar. Þessi hugbúnaður og vefsíða eru smíðuð í frítíma og ber notendum að taka mið af því. Því ber að taka öllu efni sem miðlað er af fasteignavaktinni með fyrirvara um villur stórar sem smáar.

  Við ítrekum að engar beinar ákvarðanir skuli vera teknar byggðar eingöngu á gögnum miðluðum frá fasteignavaktinni. Við brýnum fyrir notendum að sækja sér aðstoð og ráðlegginga fagfólks áður en ákvörðun um kaup eða sölu eru tekin.

  Aðstandendur fasteignavaktarinnar eru ekki ábyrgir fyrir neinum ákvörðunum notenda sinna sem á einhvern hátt byggjast á upplýsingum miðluðum af fasteignavaktar forritum eða af lénunum sverrirs.com og fasteignavaktin.com.

 • Þessi hugbúnaður, vinna og keyrsluumhverfi er veitt endurgjaldslaust til notenda og stendur höfundur undir öllum útgjöldum tengdum þeim.

  Við áskiljum okkur þann rétt að aftengja, fjarlægja eða með öðrum hætti stöðva miðlun á forritunarkóða fasteignavaktarinnar og tengdum gögnum án nokkurs fyrirvara eða útskýringa.

Fasteignavaktin

Hugbúnaður sem aðstoðar þig við að taka gagnadrifnar og upplýstar ákvarðanir í leitinni að drauma fasteigninni.